مربی

border
فتانه  علیرضایی
مربی
زبان
فوق لیسانس
تدریس زبان انگلیسی در تمامی ...

فتانه علیرضایی

border
محمد جواد صادقی عسکری
مربی
ساخت و تولید
لیسانس
رباتیک-برنامه نویسی- ...
طراح رباتیک صنعتی
طراح صنعتی

محمد جواد صادقی عسکری

border
میلاد جعفری
مربی
نرم‌افزار
لیسانس
برنامه نویسی . طراحی سایت . ...

میلاد جعفری

border
احسانه بابایی
مربی
آموزش
فوق لیسانس

احسانه بابایی

border
آیدین زمانی سعدآباد
مربی
تحلیل کسب‌وکار
دکتری و بالاتر
مشاوره و آموزش کسب و کار ...

آیدین زمانی سعدآباد

border
رویا اسداللهی
مربی
آموزش
فوق لیسانس
PHOTOSHP
GIS- ICDL1-2--انالیز ...
آشنایی با زبان HTML
. . .

رویا اسداللهی

border
گلناز  خسرویان
مربی
لیسانس

گلناز خسرویان

border
سید مهدی علوی
مربی
علوم و تکنولوژی
مشاوره و مدیریت تجاری
امور خیریه
و ...
دکتری و بالاتر
نوسازی صنعتی
اقتصاد زیستی
طراحی مدل کسب و کار
. . .

سید مهدی علوی

border
احسان آبگون
مربی
تحلیل کسب‌وکار
خدمات مشتری
فوق لیسانس
کسب و کار
منابع انسانی . تحلیل کسب ...
امکان‌سنجی
. . .

احسان آبگون

border
محمدجواد آبگون
مربی
منابع انسانی
دکتری و بالاتر
مدیریت منابع انسانی
ارایه خدمات مشاوره در ...
منابع انسانی و مالی
. . .

محمدجواد آبگون

border
سوده شقاقی
مربی
آموزش
دکتری و بالاتر

سوده شقاقی

border
مریم کریمی
مربی
آموزش
فوق لیسانس

مریم کریمی

border
افسانه محمدابراهیمی
مربی
مشاوره و مدیریت تجاری
دکتری و بالاتر
آموزش کلیه مهارتهای ...

افسانه محمدابراهیمی

border
رامین خادمی
مربی
نرم‌افزار
فوق لیسانس
Mathlab
C++
Delphi
. . .

رامین خادمی

border
کریم نیکو صفت راد
مربی
مشاوره و مدیریت تجاری
گردش‌گری
ساخت و تولید
و ...
دکتری و بالاتر
مشاور و مدرس کسب و کارهای ...

کریم نیکو صفت راد

border
آسان سازی موفقیت رجائی منش
مربی
آموزش

آسان سازی موفقیت رجائی منش

border
امیرسالار علیزاده بذرافشان
مربی
تحلیل کسب‌وکار
فوق لیسانس
تخصص در حوزه مدیریت پروژه و ...
مدیریت پروژه و مدیریت کسب و ...
مدیریت راهبردی ، توسعه کسب ...
. . .

امیرسالار علیزاده بذرافشان

border
امیرسالار علیزاده بذرافشان
مربی
تحلیل کسب‌وکار
فوق لیسانس
مدیریت راهبردی ، توسعه کسب ...
کارشناس کنترل پروژه/مشاور ...

امیرسالار علیزاده بذرافشان

border
حامد صابری
مربی
لیسانس

حامد صابری

border
حامد صابری
مربی
منابع انسانی
لیسانس
پیگیر، پرتلاش، ارام و صبور،
دارا بودن مدرک مهارت های ...

حامد صابری

border
شیرین  جووون
مربی
لیسانس

شیرین جووون

border
حسین عبدالمالکی
مربی
دیپلم

حسین عبدالمالکی

border
سحر آریایی فر
مربی
فوق لیسانس

سحر آریایی فر

border
فاطمه بابایی
مربی
کشاورزی
لیسانس
کارشناسی گیاهان دارویی

فاطمه بابایی

border
سید شهریار مصطفی زاده
مربی
آموزش
لیسانس

سید شهریار مصطفی زاده

border
حمید رضائی
مربی
مشاوره و مدیریت تجاری
دکتری و بالاتر

حمید رضائی

border
مهدی کلاشلو
مربی
حسابداری و امور مالیاتی
دیپلم
کار با نرم افزارهای حسابداری

مهدی کلاشلو

border
میر سعید  هاشمی خیابانی
مربی
بازاریابی و روابط عمومی
آموزش
تحلیل کسب‌وکار
و ...
فوق لیسانس
مدرس دانشگاه و مشاور در حوزه ...

میر سعید هاشمی خیابانی

border
ل حسینی
مربی
آموزش
لیسانس
تدریس دروس ریاضی وفیزیک

ل حسینی

border
kish zoom
مربی
گردش‌گری
لیسانس
www.kishzoom.com

kish zoom

border
فروغ حاجیان
مربی
فوق لیسانس

فروغ حاجیان

border
maryam atashgah
مربی
آموزش
فنون مذاکره

maryam atashgah