سرمایه‌گذارها

border
عاطفه محمدی
سرمایه گذار
اینترنت

عاطفه محمدی

border
قهرمان محمدی
سرمایه گذار

قهرمان محمدی

border
شهریار درکی
سرمایه گذار

شهریار درکی

border
نادر عادلی
سرمایه گذار
ساخت و تولید

نادر عادلی

border
محمد قنبری
سرمایه گذار

محمد قنبری

border
سجاد سعیدی
سرمایه گذار

سجاد سعیدی

border
علی جعفری
سرمایه گذار

علی جعفری

border
مهدی جاهد
سرمایه گذار

مهدی جاهد

border
قاسم کندی داینی
سرمایه گذار

قاسم کندی داینی

border
el el
سرمایه گذار

el el

border
ابوذر بهادران
سرمایه گذار

ابوذر بهادران

border
رسول عبدالهی
سرمایه گذار

رسول عبدالهی

border
رضا رنجبر
سرمایه گذار

رضا رنجبر

border
عماد قاراخانی
سرمایه گذار

عماد قاراخانی

border
محمدرضا نوری شیرازی
سرمایه گذار

محمدرضا نوری شیرازی

border
مهدی فقیهی
سرمایه گذار
سرمایه‌گذاری

مهدی فقیهی

border
مسعود نوروزی
سرمایه گذار

مسعود نوروزی

border
صابر طبیبی
سرمایه گذار
سرمایه‌گذاری

صابر طبیبی

border
رضا زنجانی
سرمایه گذار
بخش عمومی و خدمات
لیسانس

رضا زنجانی

border
علی خامی
سرمایه گذار

علی خامی

border
سید محمد رشید حسینعلی شهرباف
سرمایه گذار
کشاورزی
مشاوره و مدیریت تجاری
انرژی و آب و برق
و ...
لیسانس
مسلط به زبان انگلیسی
مدیریت بازرگانی

سید محمد رشید حسینعلی شهرباف

border
روح الله فقیهی
سرمایه گذار
تبلیغات، رسانه و روزنامه‌نگاری

روح الله فقیهی

border
ابراهیم فیض آبادی
سرمایه گذار
ساخت‌وساز

ابراهیم فیض آبادی

border
Amir Ghasemi
سرمایه گذار

Amir Ghasemi

border
Amir Ghasemi
سرمایه گذار

Amir Ghasemi

border
Amirali Rahimi
سرمایه گذار
فناوری اطلاعات و محاسبات

Amirali Rahimi

border
رامین سجادی
سرمایه گذار

رامین سجادی

border
سید مهدی موسوی
سرمایه گذار

سید مهدی موسوی

border
Mostafa Jafari
سرمایه گذار
خدمات مشتری

Mostafa Jafari

border
سید محمد حسینی
سرمایه گذار
خرید و تدارکات

سید محمد حسینی

border
مجید بخشی کریم آباد
سرمایه گذار
آموزش

مجید بخشی کریم آباد

border
علیرضا یوشی
سرمایه گذار
آموزش

علیرضا یوشی

 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴
 • ۵
 • ...
 • ۷
 • نتایج ۱ تا ۳۲ از ۲۰۵ مورد