سرمایه‌گذارها

border
صابر طبیبی
سرمایه گذار
سرمایه‌گذاری

صابر طبیبی

border
رضا زنجانی
سرمایه گذار
بخش عمومی و خدمات
لیسانس

رضا زنجانی

border
علی خامی
سرمایه گذار

علی خامی

border
سید محمد رشید حسینعلی شهرباف
سرمایه گذار
کشاورزی
مشاوره و مدیریت تجاری
انرژی و آب و برق
و ...
لیسانس
مسلط به زبان انگلیسی
مدیریت بازرگانی

سید محمد رشید حسینعلی شهرباف

border
روح الله فقیهی
سرمایه گذار
تبلیغات، رسانه و روزنامه‌نگاری

روح الله فقیهی

border
ابراهیم  فیض آبادی
سرمایه گذار
ساخت‌وساز

ابراهیم فیض آبادی

border
Amir Ghasemi
سرمایه گذار

Amir Ghasemi

border
Amir  Ghasemi
سرمایه گذار

Amir Ghasemi

border
Amirali Rahimi
سرمایه گذار
فناوری اطلاعات و محاسبات

Amirali Rahimi

border
رامین سجادی
سرمایه گذار

رامین سجادی

border
سید مهدی موسوی
سرمایه گذار

سید مهدی موسوی

border
Mostafa Jafari
سرمایه گذار
خدمات مشتری

Mostafa Jafari

border
سید محمد حسینی
سرمایه گذار
خرید و تدارکات

سید محمد حسینی

border
مجید بخشی کریم آباد
سرمایه گذار
آموزش

مجید بخشی کریم آباد

border
علیرضا یوشی
سرمایه گذار
آموزش

علیرضا یوشی

border
نسیم توکل
سرمایه گذار
آموزش
الکترونیک
امور مهندسی و فنی تولید

نسیم توکل

border
نیما احمدی عصر بدر
سرمایه گذار
مشاوره و مدیریت تجاری

نیما احمدی عصر بدر

border
سعید  باقری
سرمایه گذار
مشاوره و مدیریت تجاری

سعید باقری

border
ناصر داوودنیا
سرمایه گذار
لیسانس

ناصر داوودنیا

border
Fateme  Momeni
سرمایه گذار
اینترنت
فوق لیسانس

Fateme Momeni

border
محمد فلاح ابراهیمی
سرمایه گذار

محمد فلاح ابراهیمی

border
زمان مهدی زاده
سرمایه گذار

زمان مهدی زاده

border
مسعود ژیان فوق
سرمایه گذار

مسعود ژیان فوق

border
عباس قاضی مرادی
سرمایه گذار
اینترنت
فوق دیپلم

عباس قاضی مرادی

border
علیرضا پاکدل
سرمایه گذار
گردش‌گری

علیرضا پاکدل

border
سیدمحمد موسوی
سرمایه گذار
سرمایه‌گذاری

سیدمحمد موسوی

border
قاسم درخشنده
سرمایه گذار
بخش عمومی و خدمات

قاسم درخشنده

border
حسین اسدی
سرمایه گذار
کشاورزی

حسین اسدی

border
آموزشگاه زبان بینش افزا Binesh Afza
سرمایه گذار

آموزشگاه زبان بینش افزا Binesh Afza

border
Behnam Targhi
سرمایه گذار

Behnam Targhi

border
maryam amiri
سرمایه گذار

maryam amiri

border
سعید بریموندی
سرمایه گذار

سعید بریموندی