رویداد DMOND Pitches

رویداد DMOND Pitches

۲۵ مهر ۱۳۹۷
تهران- کارگر شمالی- بالاتر از جلال- پردیس فنی دانشگاه تهران- شتاب‌دهنده دیموند
برگزار کننده
رویداد DMOND Pitches

شتاب‌دهنده دیموند

رویداد DMOND Pitches با موضوع «فین‌تک» روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در تهران برگزار می‌شود.