کارگاه آموزشی «اصول و روش‌های تبلیغات و مدیریت نام تجاری»

کارگاه آموزشی «اصول و روش‌های تبلیغات و مدیریت نام تجاری»

۲۱ تا ۲۲ مهر ۱۳۹۷
تبریز- بلوار ملت- جنب تراکتورسازی- مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند

کارگاه آموزشی «اصول و روش‌های تبلیغات و مدیریت نام تجاری» روز ‌شنبه ۲۱ و یکشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در تبریز برگزار می‌شود.

 

سرفصل‌های کارگاه:

  • تعاریف پایه تبلیغات
  • برند و مفهوم آن
  • هویت‌سازی برند
  • تدوین استراتژی و بودجه‌بندی تبلیغاتی