کارگاه کاربردی«تکنیک‌های مذاکره و تنظیم قرارداد»

کارگاه کاربردی«تکنیک‌های مذاکره و تنظیم قرارداد»

۱۹ مهر ۱۳۹۷
تهران- خیابان امیرآباد شمالی- پارک علم و فناوری- سالن اجتماعات

کارگاه کاربردی«تکنیک‌های مذاکره و تنظیم قرارداد» روز پنج‌شنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در تهران برگزار می‌شود.