نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تلکام

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تلکام

۱۱ تا ۱۴ مهر ۱۳۹۷
تهران- محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تلکام، از روز چهار‌شنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷ تا روز شنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷ در تهران برگزار می‌شود.

 

درباره رویداد:

با توجه به نقش پراهمیت و ارزنده ارتباطات و فناوری اطلاعات در عصر حاضر، و از سوی دیگر جایگاه ویژه و مهم برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در تبادل اطلاعات فنی-بازرگانی و آشنایی صاحبان صنایع و پژوهشگران و دست‌اندرکاران با آخرین دستاوردهای صنعتی و فناوری روز جهان و همچنین به‌منظور معرفی توان توسعه و پتانسیل کشور در زمینه این صنعت، برگزاری سالیانه نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و  اطلاع‌رسانی– ایران تله کام،  به‌صورت تخصصی بین‌المللی از سال ۱۳۷۹ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران توسط شرکت پالار سامانه،  با همکاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های ج.ا.ایران و سازمان توسعه تجارت و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آغاز گردید و ادامه یافت.