اولین نمایشگاه تکنولوژی، استارت‌آپ و اپلیکیشن

اولین نمایشگاه تکنولوژی، استارت‌آپ و اپلیکیشن

۳ تا ۶ مهر ۱۳۹۷
اصفهان- پل شهرستان- سالن همایش‌های نمایشگاه بین‌المللی اصفهان

اولین نمایشگاه تکنولوژی، استارت‌آپ و اپلیکیشن با رویکرد شهر فناور، از روز سه‌شنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۷ تا روز جمعه ۶ مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در اصفهان برگزار می‌شود.